DST CAM KẾT VỀ AN TOÀN

Think safety, think family !!!

 
Hôm nay trong lúc đi ngang qua một công trường xây dựng của Hàn Quốc, tôi tình cờ nhìn thấy họ treo một khẩu hiệu an toàn lao động khá ấn tượng. Bạn thử đoán xem đó là khẩu hiệu gì ?
 
"An toàn để sản xuất, sản xuất để an toàn"?
"Nghiêm túc chấp hành mọi quy định về an toàn lao động" ?
 
Không, không phải những kiểu hô hào, răn đe như vậy.
Câu khẩu hiệu đó ngắn gọn thế này thôi: 
 
"Think safety, think family" (An toàn lao động vì hạnh phúc của gia đình bạn).
 
Ngắn gọn, nhưng theo tôi đó thật là một khẩu hiệu nhân văn và hiệu quả. Những người công nhân có thể không màng đến sự an toàn của chính bản thân họ, nhưng họ không thể nào quên rằng sau lưng mình còn có một gia đình.
Perfect!
 
      Với phương châm con người là tài sản vô giá, là yếu tố quan trọng hàng đầu, DST luôn tập trung vào xây dựng công tác an toàn cũng như môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi hiểu rằng khi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, nguồn vốn nhân lực của DST mới phát huy được hết năng lực trong công việc, mang lại năng suất và hiệu quả cao nhất.

 
 
 
DST safety