Cơ cấu tổ chức

Với hơn 30 chuyên gia, chúng tôi có đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình và năng động trong công việc, có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án lớn, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được đào tạo nhiều lượt từ các trường đại học, cao đẳng danh tiếng trong cả nước. với sự am hiểu sâu sắc về nghiệm vụ, kinh nghiệm triển khai các dự án lớn, chúng tôi có thể làm hài long khách hàng với các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao.

Số lượng và trình độ nhân viên:

Năng lực nhân sự hơn 30 nhân viên bao gồm nhiều bộ phận:

-       Nhân viên kỹ sư cơ khí – điện: 08

-       Nhân viên quản lý hành chính: 02

-       Nhân viên kỹ thuật thi công công trình: 11

-       Nhân viên phụ trách bảo hành, bảo trì: 04

-       Nhân viên marketing & PR: 04

-       Nhân viên chăm sóc khách hàng: 02.

-       Nhân viên giám sát an toàn: 04