AN TOÀN

http://dstvn.vn/upload/images/DST%20-%20Safety.jpg

DST CAM KẾT VỀ AN TOÀN

Với phương châm con người là tài sản vô giá, là yếu tố quan trọng hàng đầu, DST luôn tập trung vào xây dựng công tác an toàn cũng như môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi hiểu rằng khi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn, nguồn vốn nhân lực của DST mới phát huy được hết năng lực trong công việc, mang lại năng suất và hiệu quả cao nhất.

06/08/2016